Giấy phép, Quy định và Tư cách thành viên Chuyên nghiệp

Để xây dựng và duy trì tính minh bạch, chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho các quỹ của khách hàng. Vì lý do này, tất cả các quỹ của khách hàng được bảo hiểm trong các ngân hàng quốc tế lớn, và được tách biệt hoàn toàn khỏi các quỹ của công ty.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA)

FxPro UK Limited được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính ('FCA') ( số đăng ký 509956 ).

FCA là cơ quan quản lý tài chính ở Vương quốc Anh, nhưng hoạt động độc lập với Chính phủ và được cấp vốn bằng cách tính phí cho các thành viên của tổ chức trong ngành dịch vụ tài chính.

Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính

FxPro UK Limited là thành viên của Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS). FSCS có hiệu lực sau Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 và bao gồm các khách hàng của các công ty dịch vụ tài chính do Vương quốc Anh quản lý, trong trường hợp không thể thanh toán bất kỳ hình thức nào. Chương trình bảo đảm tiền gửi của khách hàng lên đến 85.000 bảng Anh cho mỗi khách hàng. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại www.fscs.org.uk.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd được ủy quyền và quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp ( số giấy phép 078/07 ), cơ quan giám sát và quản lý cho các công ty dịch vụ đầu tư tại Síp. CySEC là thành viên của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA).

FxPro có giấy phép CySEC áp dụng toàn cầu, cho phép cung cấp tư vấn và hỗ trợ dịch vụ. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy định của EU và địa phương như Định hướng công cụ Tài chính thị trường thuộc Liên Minh Châu Âu (MIFID II) và Luật định thị trường, hoạt động và đầu dịch vụ của Síp năm 2017 Luật 87 (I) / 2017.

Quỹ bồi thường nhà đầu tư

FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư. Mục tiêu của ICF là bảo đảm mọi khiếu nại của khách hàng được bảo hiểm chống lại các thành viên của Quỹ và bồi thường cho khách hàng được bảo hiểm đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ sự cố của một thành viên của Quỹ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình cho dù nghĩa vụ phát sinh từ pháp luật, thỏa thuận khách hàng hoặc từ hành vi sai trái trên một phần của thành viên Quỹ.

Cơ quan Quản lý khu vực tài chính (FSCA)

FxPro Financial Services Limited được ủy quyền và quản lý bởi Ban Dịch vụ Tài chính Nam Phi ( số ủy quyền 45052 ). FSB là cơ quan giám sát và quản lý độc lập cho ngành dịch vụ phi ngân hàng ở Nam Phi.

Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB)

FxPro Global Markets Limited được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas ('SCB') (giấy phép số SIA-F184).

eu
MIFID II

Chỉ thị MIFID II 2014/65 / EU có hiệu lực vào ngày 3 tháng 1 năm 2018 để tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và cải thiện chức năng của các thị trường tài chính giúp họ hoạt động hiệu quả, linh hoạt và minh bạch hơn. Chỉ thị đã được thông qua tại Síp qua Dịch vụ Đầu tư, Hoạt động của Síp và Luật Thị trường Quy định năm 2017 (Luật 87 (I) / 2017).

Các mục tiêu chính của Chỉ thị thị trường về Công cụ tài chính của Liên minh châu Âu (MiFID II) là: nâng cao hiệu quả, tăng tính minh bạch tài chính, thúc đẩy cạnh tranh và bảo vệ hiệu quả người tiêu dùng. MiFID II cũng cho phép các công ty đầu tư cung cấp các dịch vụ đầu tư và phụ trợ trong lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác và / hoặc quốc gia thứ ba, miễn là các dịch vụ đó được ủy quyền của công ty đầu tư.

Giảm thiểu rủi ro đối tác

FxPro hợp tác với một số tổ chức ngân hàng lớn. Tiền của khách hàng được giữ trong các ngân hàng như Barclays Bank PLC, Julius Baer và Royal Bank of Scotland. Hạn mức nội bộ đảm bảo đa dạng hóa nguồn vốn khách hàng giữa các ngân hàng, trong khi rủi ro tín dụng được giám sát thường xuyên. Các khoản tiền của khách hàng chỉ được lưu giữ trong các khu vực pháp lý, nơi mà việc tách biệt các khoản tiền của khách hàng được hỗ trợ bởi khung pháp lý địa phương.

Bảo vệ vốn âm

FxPro cung cấp Chính sách Bảo vệ vốn âm cho tất cả các khách hàng, như là một phần của Thỏa thuận khách hàng. Chúng tôi cam kết một chính sách nghiêm ngặt đảm bảo rằng khách hàng không bao giờ có thể mất nhiều hơn tổng số tiền gửi của họ.

Bảo vệ quỹ khách hàng

FxPro đáp ứng các yêu cầu pháp lý sau đây liên quan đến quỹ của khách hàng:

Phân chia các quỹ

Tất cả các quỹ của khách hàng gửi bằng FxPro được tách biệt hoàn toàn khỏi các quỹ của chính công ty và được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt. Điều này đảm bảo rằng các quỹ thuộc về khách hàng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo tài chính của chúng tôi được kiểm toán bởi PWC, một công ty kiểm toán tài chính hàng đầu thế giới, đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi được thực hiện theo các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Bảo vệ nhà đầu tư

FxPro UK Limited là thành viên của Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính (FSCS) và FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF). Điều kiện đủ để được bồi thường tùy thuộc vào thông tin và bản chất của khiếu nại. Vui lòng tham khảo tài liệu pháp lý của chúng tôi và chính sách bồi thường để biết thêm chi tiết.

Các nền tảng giao dịch trực tuyến của FxPro đã được lựa chọn về độ tin cậy, bảo mật và tốc độ. Bằng cách kết hợp những gì chúng tôi tin là nền tảng giao dịch tốt nhất trong ngành, với mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi mang đến cho các nhà giao dịch lợi ích từ thực hiện nhanh chóng và điều kiện giao dịch chuyên nghiệp trong một môi trường công bằng và minh bạch.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc làdùng thử tài khoản Demo