(Các) Lệnh thị trường
Thị trườngcTrader
Lệnh thực thiđơn hàng thị trường
Slippage
Khớp lệnh một phần
Giới hạn cấp độ đối với các đơn đặt hàng 'dừng & giới hạn'Không áp dụng
Uỷ ban
tăng giá/ đánh dấuKhông áp dụng
(các) đơn hàng chờ
DỪNG ĐƠN HÀNG (MUA DỪNG, BÁN DỪNG, DỪNG DỪNG)cTrader
Lệnh thực thiđơn hàng thị trường
Slippage
Khớp lệnh một phần
Giới hạn cấp độ đối với các đơn đặt hàng 'dừng & giới hạn'
Uỷ ban
tăng giá/ đánh dấuKhông áp dụng
GIỚI HẠN ĐƠN HÀNG (GIỚI HẠN MUA, BÁN GIỚI HẠN, LÃI LỢI NHUẬN)cTrader
Lệnh thực thiđơn hàng giới hạn
Slippage, tích cực.
Khớp lệnh một phần
Giới hạn cấp độ đối với các đơn đặt hàng 'dừng & giới hạn'
Uỷ ban
tăng giá/ đánh dấuKhông áp dụng