Tiết lộ cookie

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn được tạo bởi các trang web bạn truy cập hoặc bởi một số email nhất định mà bạn mở. Cookies được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng, kích hoạt chức năng trên trang web, hỗ trợ bảo mật trang web và cung cấp cho doanh nghiệp thông tin tiếp thị về người truy cập trang web. Các tệp văn bản cookies bao gồm cả số và chữ cái và được lưu vào các vùng đặc biệt trong bộ nhớ của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Cookies được lưu trữ ở đây được gọi là cookies phiên trong khi cookies được đặt vào ổ cứng được gọi là cookies liên tục.

Tiết lộ cookie của FxPro cung cấp cho người dùng thông tin liên quan đến các cookies được đặt khi bạn truy cập trang web FxPro và cách từ chối hoặc xóa các cookie đó.

Cách FxPro sử dụng cookies

Các trang web FxPro sử dụng cookie để cung cấp chức năng bạn cần để duyệt trang web của chúng tôi một cách chính xác. Các trang web FxPro phát hành cookie khi truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi người dùng đã thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của họ để từ chối cookies. Xin lưu ý rằng khi tắt cookies, nhiều phần trên trang web và dịch vụ của chúng tôi sẽ không được cung cấp cho bạn; chẳng hạn như FxPro Direct, nơi chức năng đăng nhập sẽ không khả dụng. Ngoài ra, bằng cách tắt cookies, chức năng đánh dấu trang xã hội sẽ không hoạt động.

Để đọc thêm về cookies và việc sử dụng chúng, vui lòng truy cập: https://ico.org.uk/global/cookies/