Chính sách quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật của chúng tôi bên dưới mô tả chi tiết cách FxPro xử lý việc thu thập, quản lý và bảo vệ tất cả thông tin cá nhân của người dùng.

Giới thiệu

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả những loại dữ liệu cá nhân nào chúng tôi nhận được khi bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, khi nào và với ai chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó và cách chúng tôi sẽ giữ cho nó an toàn. Nó cũng nêu chi tiết các quyền của bạn đối với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể thực hiện chúng. Bạn vui lòng dành một ít thời gian đọc và hiểu chính sách này.

Đôi khi, chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Thông báo này, điều quan trọng là bạn cần kiểm tra thưởng xuyên Thông báo này để nhận bất kỳ cập nhật nào. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ sẽ được điều chỉnh bởi thông báo bảo mật hiện tại tại thời điểm nhất định. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi mà chúng tôi cho là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi đó với bạn.

Xin lưu ý rằng thông báo này được gửi đến khách hàng và khách hàng tiềm năng. Nếu bạn là nhân viên của FxPro, nhà thầu của FxPro hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng liên quan đến hợp đồng lao động, mối quan hệ hợp đồng của bạn hoặc theo các chính sách riêng của chúng tôi, mà chúng tôi cung cấp bằng cách liên hệ với chúng tôi. < / p>

Mọi tham chiếu đến ‘chúng tôi’, ‘của chúng tôi’, ‘chúng tôi’ hoặc ‘FxPro’ trong thông báo bảo mật này là tham chiếu đến từng công ty thuộc nhóm trong FxPro Group, theo ngữ cảnh, trừ khi có quy định khác.

Tương tự, bất kỳ tham chiếu nào đến ‘bạn’, ‘của bạn’, ‘của bạn’ hoặc ‘chính bạn’ trong thông báo bảo mật này là tham chiếu đến bất kỳ khách hàng nào của chúng tôi hoặc khách hàng tiềm năng, tùy ngữ cảnh, trừ khi có quy định khác.

Bằng cách truy cập các trang web của chúng tôi, bao gồm sử dụng bất kỳ kênh liên lạc nào để liên hệ với chúng tôi, chúng tôi coi rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản của thông báo này, và cách chúng tôi xử lý bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ cho chúng tôi, bao gồm cả dữ liệu cá nhân trước khi trở thành khách hàng . Khi bạn mở tài khoản với chúng tôi, bạn đồng ý rằng thông báo này, bao gồm bất kỳ sửa đổi nào, sẽ chi phối cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và dưới bất kỳ hình thức nào khác xử lý dữ liệu cá nhân và quyền của bạn trong mối quan hệ với chúng tôi và sau khi chấm dứt. < / p>

Chúng tôi là ai?

Thông báo bảo mật này áp dụng cho các hoạt động xử lý của các thực thể kiểm soát dữ liệu trong nhóm công ty FxPro, đó là:

 • FxPro Financial Services Limited, công ty đã đăng ký tại Síp và có văn phòng đăng ký là Karyatidon 1, Ypsonas 4193, Limassol, được đăng ký và quản lý bởi Ủy viên Bảo vệ Dữ liệu Síp,
 • FxPro UK Limited, công ty đã đăng ký tại Anh và Wales 902 và có văn phòng đăng ký là 13/14 Basinghall Street, London, EC42V 5BQ, được đăng ký và quản lý bởi Ủy viên thông tin (Số đăng ký Z1996160),
 • FxPro Global Markets Ltd (một công ty ở Bahamas có địa chỉ đăng ký là Albany Financial Centre, South Ocean Boulevard, New Providence, The Bahamas.), được đăng ký và quản lý bởi Ủy viên bảo vệ dữ liệu Bahamas

FxPro Financial Services Limited thực hiện các quy trình xử lý quan trọng, thay mặt cho các tổ chức khác của nhóm FxPro. Do đó, nếu bạn là khách hàng của các tổ chức không thuộc Châu Âu, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo thông báo này và bạn được hưởng cùng sự bảo vệ và các quyền được đề cập trong thông báo này.

Chúng tôi thu thập và lưu trữ loại thông tin cá nhân nào?

Là một phần hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng và khách hàng tiềm năng, bao gồm những thông tin sau:

 • Tên, Họ và chi tiết liên hệ
 • Ngày sinh và giới tính
 • Thông tin về thu nhập và khả năng tài chính của bạn bao gồm: thông tin chi tiết về tài sản và nợ phải trả, số dư tài khoản, báo cáo giao dịch, báo cáo thuế và tài chính
 • Chi tiết nghề nghiệp và việc làm
 • Thông tin địa chỉ
 • Kiến thức và kinh nghiệm trong giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro và hồ sơ rủi ro
 • Địa chỉ IP, thông số kỹ thuật của thiết bị và các thông tin khác liên quan đến trải nghiệm giao dịch của bạn
 • Chi tiết tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thẻ tín dụng
 • Chi tiết về những lần bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi hoặc Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và các dữ liệu liên lạc khác.

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ và thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt lưu trữ trên ổ cứng của thiết bị của bạn. Họ gửi thông tin được lưu trữ trên đó trở lại máy chủ web của chúng tôi khi bạn truy cập. Những cookie này cho phép chúng tôi đặt cài đặt cá nhân và tải các tùy chọn cá nhân của bạn, nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn tại trang web của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie của chúng tôi trong “Chính sách cookie” có trên Trang web.

Chúng tôi cũng lưu giữ hồ sơ về hành vi giao dịch của bạn, bao gồm hồ sơ về:

 • Sản phẩm bạn giao dịch với chúng tôi
 • Dữ liệu lịch sử về các giao dịch và đầu tư bạn đã thực hiện, bao gồm cả số tiền đã đầu tư
 • Sở thích của bạn đối với một số loại sản phẩm và dịch vụ nhất định

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải xác định danh tính của bạn, nếu bạn đang mở tài khoản mới hoặc cập nhật thông tin mới vào tài khoản hiện có. Luật chống rửa tiền yêu cầu chúng tôi xem và ghi lại chi tiết của một số tài liệu nhất định (tài liệu có ảnh và không ảnh) để đáp ứng các tiêu chuẩn được đặt ra theo các luật. Tài liệu nhận dạng, theo yêu cầu của luật chống rửa tiền hoặc luật khác liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bao gồm:

 • (a) hộ chiếu;
 • (b) bằng lái xe;
 • (c) chứng minh nhân dân (nếu có);
 • (d) hóa đơn điện nước;
 • (e) chứng thư ủy thác (nếu có);
 • (f) sao kê cá nhân; hoặc
 • (g) thông tin khác mà chúng tôi cho là cần thiết cho các chức năng và hoạt động của chúng tôi.

Nếu bạn là khách hàng theo hình thức công ty, chúng tôi được yêu cầu thu thập thông tin bổ sung như: địa chỉ công ty, cổ đông, giám đốc, cán bộ, và các thông tin cá nhân bổ sung về Cổ đông và Giám đốc. Chúng tôi có quyền yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung nào mà chúng tôi cho là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi.

Chúng tôi có được thông tin này theo một số cách thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ và trang web của chúng tôi, ứng dụng mở tài khoản, biểu mẫu đăng ký demo của chúng tôi, biểu mẫu đăng ký hội thảo trên web, cookie trang web và công nghệ tương tự được tích hợp trong Trang web và Ứng dụng, đăng ký nhận các bản cập nhật tin tức và từ thông tin được cung cấp trong quá trình giao dịch

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này về bạn từ các bên thứ ba thông qua danh sách tiếp thị của bên thứ ba, các nguồn có sẵn công khai, nền tảng truyền thông xã hội, các nhà môi giới và chi nhánh, chủ ngân hàng và bộ xử lý thẻ tín dụng, cơ sở dữ liệu thông minh dựa trên đăng ký và các cộng sự của bên thứ ba.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân khác một cách tự nguyện (ví dụ: thông qua nghiên cứu thị trường, khảo sát hoặc ưu đãi đặc biệt). Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin chúng tôi cần để đáp ứng yêu cầu của bạn về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, chúng tôi có thể không cung cấp đến bạn sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu.

Chúng tôi có thể ghi lại bất kỳ thông tin liên lạc nào, qua điện thoại, trực tuyến hoặc bằng cách khác, mà chúng tôi có với bạn, liên quan đến các dịch vụ chúng tôi cung cấp và mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Các bản ghi âm này sẽ là tài sản duy nhất của chúng tôi và sẽ tạo thành bằng chứng về các giao tiếp giữa chúng tôi. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại như vậy có thể được ghi lại mà không cần sử dụng âm cảnh báo hoặc bất kỳ thông báo nào khác.

Hơn nữa, nếu bạn đến thăm bất kỳ văn phòng hoặc cơ sở nào của chúng tôi, chúng tôi có thể có camera quan sát để ghi lại hình ảnh của bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho ai?

Là một phần của việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho:

 • các công ty khác trong nhóm FxPro cung cấp dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác;
 • nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba, khi bạn sử dụng các ứng dụng, hệ thống liên lạc và nền tảng giao dịch của chúng tôi do các bên thứ ba cung cấp
 • nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn chuyên gia đã được ký hợp đồng cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ như quản trị, CNTT, phân tích và tối ưu hóa tiếp thị trực tuyến, tài chính, quy định, tuân thủ, bảo hiểm, nghiên cứu hoặc các dịch vụ khác;
 • các nhà môi giới và chi nhánh mà chúng tôi có mối quan hệ chung;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng xử lý giao dịch của bạn;
 • kiểm toán viên hoặc nhà thầu, hoặc cố vấn, hỗ trợ hoặc tư vấn về bất kỳ mục đích kinh doanh nào của chúng tôi;
 • tòa án và các cơ quan quản lý hiện hành theo thỏa thuận hoặc ủy quyền của pháp luật, hoặc thỏa thuận của chúng tôi với bạn
 • các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật, khi luật pháp yêu cầu và để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định khác;
 • bất kỳ bên thứ ba nào mà việc tiết lộ đó là bắt buộc, để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của chúng tôi, hoặc các thỏa thuận có liên quan khác;
 • bất kỳ ai được bạn ủy quyền.

Chúng tôi cố gắng chỉ tiết lộ cho các bên thứ ba này dữ liệu cá nhân tối thiểu cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của họ đối với chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi không được phép chia sẻ hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ cho bất kỳ mục đích nào khác, ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Các trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng của chúng tôi có thể có liên kết đến các trang web của bên thứ ba bên ngoài. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các trang web của bên thứ ba không được đề cập trong thông báo bảo mật này, và các trang web đó không tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình bảo mật của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra với từng bên thứ ba về các quy trình và thực tiễn về quyền riêng tư của họ.

Khi nào và bằng cách nào chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn?

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo một hoặc nhiều cơ sở xử lý hợp pháp (“Cơ sở hợp pháp”) tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn.

Cơ sở hợp pháp là những điều sau:

 • thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn
 • tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định
 • theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi

Khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn không thuộc một trong ba cơ sở Hợp pháp này, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của bạn. Sự đồng ý đó sẽ do bạn tự do đưa ra và bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu trong thông báo bảo mật này, hoặc bằng cách hủy đăng ký theo email.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp thông qua trang web của chúng tôi hoặc bằng cách khác, và dữ liệu cá nhân được cung cấp trong mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi, để liên lạc với bạn cho các mục đích quảng cáo giới thiệu, cũng như cung cấp cho bạn các báo cáo phân tích và tin tức thị trường. Các kênh được sử dụng để liên lạc có thể bao gồm gọi điện cho bạn, gửi email, thông báo qua cổng tài khoản trực tuyến của bạn, và thông báo sms, bao gồm cả thông báo đẩy. Bạn có quyền chọn không tham gia thông qua thao tác trên cổng tài khoản trực tuyến của mình hoặc bằng cách gửi email tới DPO của chúng tôi, tại [email protected] sử dụng địa chỉ email đã đăng ký với chúng tôi, trong trường hợp bạn không có quyền truy cập vào tài khoản cổng trực tuyến của mình, hoặc tài khoản không được cung cấp cho bạn vì bất kỳ lý do gì.

Quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết giữ gìn và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời sẽ thực hiện và duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để đảm bảo mức độ bảo mật thích hợp, nhằm bảo vệ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho chúng tôi khỏi việc vô tình hoặc bất hợp pháp bị hủy hoại, mất mát, thay đổi, tiết lộ trái phép, hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân được truyền, lưu trữ hoặc xử lý theo cách khác.

Chúng tôi đã chỉ định một Nhân viên bảo vệ dữ liệu để đảm bảo rằng việc quản lý thông tin cá nhân tuân theo thông báo về quyền riêng tư này và luật hiện hành.

Chúng tôi yêu cầu các tổ chức bên ngoài FxPro Group xử lý hoặc lấy thông tin cá nhân thừa nhận tính bảo mật của thông tin này, cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân nào và tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu có liên quan và thông báo về quyền riêng tư này.

Tóm lại, các biện pháp bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi áp dụng như sau:

 • chúng tôi đào tạo nhân viên của mình, những người xử lý thông tin cá nhân, tôn trọng tính bảo mật thông tin và quyền riêng tư cá nhân của khách hàng
 • yêu cầu nhân viên sử dụng mật khẩu và xác thực hai yếu tố khi truy cập hệ thống của chúng tôi;
 • chúng tôi áp dụng các bức tường của Trung Quốc và nhân viên chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cần thiết cho các mục đích công việc mà họ xử lý.
 • Chúng tôi áp dụng công nghệ mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền dữ liệu trong các giao dịch trên internet, và mã truy cập máy khách được truyền qua các mạng
 • sử dụng tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập và công cụ quét vi-rút để bảo vệ khỏi những người không được phép, khỏi những vi-rút xâm nhập vào hệ thống;
 • sử dụng mạng bảo mật chuyên dụng hoặc mã hóa khi chúng tôi truyền dữ liệu điện tử cho mục đích thuê ngoài;
 • thực hiện chính sách chiếc bàn sạch (clean desk policy) trong tất cả các cơ sở do chúng tôi và các cơ quan liên quan của chúng tôi, là nơi quản lý và cung cấp lưu trữ an toàn cho các hồ sơ vật lý; và
 • sử dụng các phương tiện vật lý và điện tử như thẻ truy cập, máy ảnh và thiết bị bảo vệ, để bảo vệ khỏi bị truy cập trái phép.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân như thế nào và trong bao lâu?

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân kết hợp giữa các phương tiện lưu trữ máy tính an toàn và các tệp trên giấy cũng như các hồ sơ khác, đồng thời thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ khỏi bị lạm dụng, mất mát, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ.

Khi chúng tôi cho rằng thông tin cá nhân không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ xóa bất kỳ chi tiết nào có thể nhận dạng bạn hoặc chúng tôi sẽ hủy hồ sơ một cách an toàn.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể cần duy trì hồ sơ trong một khoảng thời gian đáng kể. Ví dụ: chúng tôi tuân theo các dịch vụ đầu tư và luật chống rửa tiền yêu cầu: lưu giữ các bản sao và bằng chứng về các hành động mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến việc xác minh danh tính, nguồn thu nhập và tài sản, giám sát các giao dịch, điện thoại, trò chuyện của bạn, các liên lạc qua email, lịch sử lệnh và giao dịch, xử lý các khiếu nại và hồ sơ của bạn có thể chứng minh rằng chúng tôi đã hành động phù hợp với quy tắc ứng xử quy định trong suốt quá trình kinh doanh. Các hồ sơ này phải được duy trì trong khoảng thời gian 5 năm sau khi mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn chấm dứt, hoặc thậm chí lâu hơn nếu chúng tôi được Cơ quan quản lý yêu cầu.

Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp với tư cách là khách hàng tiềm năng trong quá trình đăng ký mở tài khoản, trong trường hợp đăng ký chưa bao giờ được hoàn thành hoặc đơn đăng ký mở tài khoản của bạn bị từ chối, sẽ được duy trì trong sáu tháng trừ khi có lý do pháp lý yêu cầu chúng tôi lưu giữ dữ liệu đó vì khoảng thời gian dài hơn.

Khi bạn đã chọn không nhận các thông báo quảng cáo, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin chi tiết của bạn trong danh sách loại trừ của chúng tôi để chúng tôi biết rằng bạn không muốn nhận các thông báo này.

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”). Nó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài EEA, những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp hoặc công ty Liên kết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý, để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và tuân theo Chính sách quyền riêng tư này.

Khi chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba khác bên ngoài EEA, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể dựa vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hiện hành, các quy tắc ràng buộc của công ty, Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ thỏa thuận áp dụng tương đương nào khác

Nếu bạn muốn có một bản sao của những thỏa thuận như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ bên dưới

Quyền của bạn

Xin lưu ý rằng các quyền này không áp dụng trong mọi trường hợp. Bạn có quyền:

(a) yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là “yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu”);

(b) yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn;

(c) yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa của bạn vì những lý do pháp lý cụ thể. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, nếu có, vào thời điểm bạn yêu cầu;

(d) phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba), và có điều gì đó về tình huống cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này, khi bạn cảm thấy nó ảnh hưởng đến các quyền và tự do cơ bản của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối nơi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý thông tin của bạn, điều này làm thay đổi các quyền và tự do của bạn;

(e) yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập độ chính xác của dữ liệu;
 • nơi chúng tôi sử dụng dữ liệu là chưa hợp pháp, nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó;
 • nơi bạn cần chúng tôi giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu đó, khi bạn cần để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc
 • bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi cần xác minh xem liệu chúng tôi có vượt quá cơ sở hợp pháp để sử dụng dữ liệu đó hay không;

(f) yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đã chọn dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến, máy có thể đọc được. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động (tức là không phải bản in ra giấy) mà ban đầu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng, hoặc nơi chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với bạn; và

(g) rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào, chúng tôi đều dựa trên sự đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Vui lòng hoàn thành yêu cầu dữ liệu cá nhân qua email, bằng địa chỉ email đã đăng ký mà bạn đã thông tin cho chúng tôi, tới địa chỉ email sau: dpo @ fxpro. com .

Các yêu cầu xóa cũng có thể được gửi qua cổng trực tuyến của bạn.

Chúng tôi cố gắng trả lời tất cả các yêu cầu trong vòng 1 (một) tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn 1 (một) tháng, nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã thực hiện một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng 1 (một) tháng, kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn và cập nhật cho bạn.

Chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho bạn, khi một yêu cầu rõ ràng là không có cơ sở, quá mức hoặc lặp lại, hoặc chúng tôi nhận được yêu cầu cung cấp thêm các bản sao của cùng một dữ liệu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin tính phí mà bạn sẽ phải chấp nhận, trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối thực hiện yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại thì sao?

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ [email protected] bằng địa chỉ email đã đăng ký của bạn.

Chúng tôi cố gắng trả lời tất cả các yêu cầu trong vòng 1 (một) tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn 1 (một) tháng, nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã thực hiện một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng 1 (một) tháng, kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn và cập nhật cho bạn.

Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi đối với khiếu nại của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát của chúng tôi, Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO), nếu bạn là khách hàng của FxPro UK Limited hoặc Cao ủy Bảo vệ Dữ liệu Síp, nếu bạn là khách hàng của bất kỳ thực thể FxPro Group nào còn lại. Ngoài ra, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu của quốc gia bạn cư trú.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cách thực hiện việc này trên các trang web sau:

https://ico.org.uk/concerns/ < / p>

http://www.dataprotection.gov.cy