Đại lý thân thiết

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất liên quan đến bất kỳ Thỏa thuận đại lý thân thiết nào giữa FxPro và các đối tác của chúng tôi.

1. Thỏa thuận đại lý ràng buộc giữa FxPro Financial Services Ltd và Magyar Forex KFT đã chấm dứt hiệu lực từ ngày 28 tháng 1 năm 2016.

2. Thỏa thuận đại lý ràng buộc giữa FxPro Financial Services Ltd và Praxis Project Promoting Services Sales Single PersonPC - Delta Forex Group đã chấm dứt hiệu lực vào ngày 13 tháng 11 năm 2015.