FxPro Help Centre: About the Company

FxPro đã hoạt động bao lâu?

FxPro Financial Services Limited được đăng ký vào ngày 31 tháng 7 năm 2006 và đã nhận được giấy phép CySEC vào ngày 05 tháng 3 năm 2007.

FxPro UK Limited nhận được quy định từ UK Financial Services Authority (‘FSA’) vào ngày 18 tháng 8 năm 2010. Giấy phép này đã được Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) gia hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2013 sau khi FSA bị giải thể, với trách nhiệm phân chia giữa Prudential Regulation Authority ('PRA') và FCA.

FxPro Global Markets MENA Limited được thành lập vào ngày 03 tháng 7 năm 2017 và nhận giấy phép DFSA số F003333 vào ngày 26 tháng 10 năm 2017.

FxPro Global Markets Limited được đăng ký vào năm 2016 và nhận giấy phép từ SCB năm 2017.

Bài viết này có hữu ích?