FxPro Help Centre: About the Company

Sự khác nhau giữa các khu vực pháp lý mà bạn cung cấp là gì?

Chúng tôi cung cấp 4 khu vực pháp lý khác nhau mà khách hàng có thể đăng ký theo. Tuy nhiên, điều này có thể phụ thuộc vào quốc gia cư trú của bạn. Bạn có thể kiểm tra (các) mẫu đăng ký để xem (các) khu vực pháp lý nào có sẵn cho bạn.

FxPro Financial Services Ltd được quy định bởi Ủy ban chứng khoán và giao dịch Síp (‘CySEC’) và bởi Uỷ Ban Dịch vụ tài chính Nam Phi (‘FSB’). FxPro UK Limited được quy định bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA). FxPro Global Markets MENA Limited được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan dịch vụ tài chính Dubai (‘DFSA’). FxPro Global Markets Limited được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas (‘SCB’).

Bài viết này có hữu ích?