FxPro Help Centre: Tài khoản

Tài khoản demo có bị giới hạn theo bất kỳ cách nào không?

Là khách hàng của FxPro, bạn có thể mở bao nhiêu tài khoản demo tùy thích. Tài khoản Demo có thể được sử dụng miễn là bạn muốn và có thể nạp tiền bằng tiền tại bất kỳ thời điểm nào thông qua FxPro Direct. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tài khoản demo có thể bị khoá nếu không có hoạt động nào trong khoảng thời gian 30 ngày. Tài khoản demo MT4 và MT5 của chúng tôi được giới hạn ở tối đa 70 lệnh mở.

Ngoài ra, trong khi tài khoản demo hiển thị điều kiện và giá thị trường thực, chúng chỉ là mô phỏng, có nghĩa là trong giai đoạn biến động hoặc không thanh khoản cao chẳng hạn như mở cửa thị trường hoặc thông báo tin tức, chúng có thể không hoạt động giống như các tài khoản thực. Do các giao dịch tương tự được yêu cầu trên các tài khoản thực và demo có thể được xử lý khác nhau trong các giai đoạn dễ thay đổi, nên xem tài khoản demo chủ yếu như một công cụ học tập dành cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm hoặc nơi thử nghiệm các chiến lược giao dịch mới.

Bài viết này có hữu ích?