FxPro Help Centre: Tài khoản

Bạn có cung cấp tài khoản demo không?

Tài khoản demo là một công cụ giao dịch có giá trị để giúp người mới bắt đầu tìm hiểu cách giao dịch và cho phép các nhà giao dịch có kinh nghiệm thử nghiệm các chiến lược mới trong môi trường không có rủi ro. Tài khoản demo sẽ bị vô hiệu sau 30 ngày không hoạt động. Tuy nhiên, bạn có thể mở các tài khoản demo bổ sung theo cách thuận tiện của riêng bạn thông qua FxPro Direct và cũng có thêm nhiều quỹ ảo cho các tài khoản demo hiện tại.
Bài viết này có hữu ích?