FxPro Help Centre: Tài khoản

Bạn cung cấp loại tài khoản nào?

Chúng tôi cung cấp nhiều loại tài khoản khác nhau cho bạn lựa chọn:

Tài khoản MT4 với chênh lệch cố định và Khớp lệnh tức thì.
Tài khoản MT4 với chênh lệch thả nổi và Khớp lệnh tức thì.
Tài khoản MT4 với Chênh lệch giá thả nổi và Khớp lệnh Thị trường.

Tài khoản MT4 với Chênh lệch giá thô (Ngoại hối & Kim loại) và Khớp lệnh Thị trường.
Tài khoản cTrader với Chênh lệch giá thả nổi và Khớp lệnh Thị trường.
Tài khoản MT5 với Chênh lệch giá thả nổi và Khớp lệnh Thị trường.

Bạn có thể xem bảng so sánh hữu ích của các loại tài khoản và tính năng bên dưới: https://www.fxpro.com/trading- nền tảng / so sánh

Tài khoản Cược Chênh lệch cũng có sẵn cho khách hàng của FxPro UK Limited cư trú tại Vương quốc Anh.

Bài viết này có hữu ích?