FxPro Help Centre: Tài khoản

Tôi có thể mở một tài khoản bằng loại tiền nào?

Khách hàng của FxPro UK Limited có thể mở tài khoản giao dịch bằng USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY và PLN.

Khách hàng của FxPro Financial Services Limited có thể mở tài khoản giao dịch bằng EUR, GBP , AUD, CHF, JPY, PLN và ZAR.

Khách hàng của FxPro Global Markets Limited có thể mở một tài khoản giao dịch bằng USD, EUR, GBP, AUD và JPY.

Khách hàng của FxPro Global Markets MENA Limited có thể mở một tài khoản giao dịch bằng USD, GBP và EUR.

Trong khi bạn có thể chọn loại tiền gốc và giao dịch ở bất kỳ trường hợp nào ở trên, bạn nên chọn loại tiền Wallet (Vault) trong cùng một loại tiền tệ bạn sẽ ký quĩ và rút tiền để tránh bất kỳ khoản phí chuyển đổi nào. Xin lưu ý rằng số tiền nhận được bằng bất kỳ loại tiền nào khác với tiền tệ trong tài khoản giao dịch của bạn sẽ được quy đổi sang đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch của bạn trước khi chúng có sẵn để giao dịch.

Bài viết này có hữu ích?