FxPro Help Centre: Nền tảng cTrader

Tôi có thể kiểm tra cBot của mình trước khi đưa vào giao dịch không?

Có, bạn có thể kiểm tra lại hiệu suất của cBot của bạn qua dữ liệu lịch sử trên nền tảng cTrader. Để thực hiện việc này, bạn cần chuyển đến phần 'Tự động hóa' của nền tảng, nhấp vào mũi tên bên cạnh cBot của bạn và chọn ‘Thêm yêu cầu’ . Điều hướng đến tab 'Backtesting' và đặt tham số thử nghiệm ưa thích của bạn trước khi chạy.
Khi bạn hài lòng với cBot, bạn có thể kiểm tra nó trong điều kiện giao dịch trực tiếp bằng cách sử dụng nó trên tài khoản demo của bạn .
Bài viết này có hữu ích?