FxPro Help Centre: Nền tảng cTrader

Làm cách nào để cài đặt nền tảng cTrader trên máy tính để bàn?

Bạn có thể tải xuống nền tảng cTrader trên máy tính để bàn qua liên kết bên dưới từ trang web của chúng tôi: https://www.fxpro.com/trading-platforms/ctrader
Rất tiếc, phiên bản MAC hiện không khả dụng nhưng chúng tôi cung cấp một webtrader cTrader mà bạn có thể truy cập:
https://ct.fxpro.com/
Đối với yêu cầu hệ thống và trình duyệt được hỗ trợ bạn có thể tham khảo trang trợ giúp về phần mềm tìm kiếm .
Nếu bạn gặp lỗi khi cố gắng cài đặt, điều này thường gây ra bởi tường lửa/chống vi-rút đang chặn hoặc hạn chế tải xuống. Vui lòng tạm thời vô hiệu hóa bất kỳ tường lửa/chống vi rút nào và thử lại để tải xuống nền tảng.
Bài viết này có hữu ích?