FxPro Help Centre: FxPro Edge

Làm thế nào để tôi có thể đặt một lệnh mới?

Có nhiều cách để đặt một lệnh mới:

 1. Qua biểu đồ
  • Nhấp chuột phải vào biểu đồ
  • Nhấp vào 'Tạo lệnh mới'

   Create Order
  • Hộp thoại Tạo lệnh mới sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn có thể điều chỉnh các tham số của vị trí bạn sắp mở.

   Create Order

 2. Thông qua các nút tạo lệnh

  Create Order

 3. Qua các ô Tạo lệnh mới trên danh sách các sản phẩm của bạn (khi chức năng nhấp chuột 1 lần được bật)

  Create Order

Bài viết này có hữu ích?