FxPro Help Centre: FxPro Edge

Làm thế nào để tôi đặt một lệnh chờ trên FxPro Edge?

Lệnh chờ là một công cụ để mở một lệnh khi sản phẩm đạt đến một mức giá nhất định do bạn xác định trước. Bạn có thể đặt một lệnh chờ thông qua hộp thoại 'Đặt lệnh' chính bằng cách chọn các tab 'Giới hạn' hoặc 'Dừng'. Sau đó, hộp thoại sẽ cho phép bạn đặt giá giới hạn và ngày/giờ hết hạn cho lệnh đang chờ xử lý.

Pending Order 1

Hãy nhớ rằng lệnh chờ dừng mua và giới hạn bán phải được đặt cao hơn giá thị trường hiện tại, trong khi các lệnh dừng bán và giới hạn Mua phải được đặt dưới giá thị trường hiện tại.

Ngoài ra, bạn có thể ngay lập tức đặt lệnh chờ bằng cách nhấp chuột phải vào biểu đồ.

Pending Order 2

Bài viết này có hữu ích?