FxPro Help Centre: FXPRO DIRECT

Làm cách nào để thêm tiền vào tài khoản demo của tôi?

Bạn có thể dễ dàng thêm tiền vào tài khoản demo của mình. Vui lòng đăng nhập vào FxPro Direct của bạn, truy cập 'Tài khoản của tôi' , nhấp vào mũi tên bên cạnh tài khoản demo bạn muốn nạp tiền và nhấp vào 'Ký Quỹ Tài khoản ' từ trình đơn thả xuống. Sau đó bạn có thể chọn số tiền (500 - 500.000) bạn muốn thêm và số dư tài khoản demo của bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức trên sàn giao dịch của bạn.
Bài viết này có hữu ích?