FxPro Help Centre: FXPRO DIRECT

Làm cách nào để đặt lại mật khẩu cho FxPro Direct?

Để đặt lại mật khẩu FxPro Direct của bạn, hãy nhấp vào ‘Khôi phục mật khẩu’ ở cuối hộp đăng nhập. Nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản FxPro Direct và gửi yêu cầu. Bạn sẽ sớm nhận được một liên kết tại địa chỉ email mà bạn đã cung cấp, địa chỉ này sẽ đưa bạn đến trang nơi bạn có thể nhập mật khẩu mới cho tài khoản của mình.
Bài viết này có hữu ích?