FxPro Help Centre: FXPRO DIRECT

Làm cách nào để đặt lại mật khẩu của nền tảng giao dịch của tôi?

Bạn có thể đặt lại mật khẩu của các nền tảng giao dịch bằng cách đăng nhập vào FxPro Direct của bạn. Sau khi đăng nhập, hãy truy cập 'Tài khoản của tôi' , nhấp vào mũi tên bên cạnh số tài khoản của bạn và chọn ‘Đặt lại mật khẩu’ từ danh sách thả xuống. Sau đó, một email sẽ được gửi cho bạn, sẽ chứa mật khẩu tạm thời và hướng dẫn về cách thay đổi mật khẩu này thành một trong những lựa chọn của bạn thông qua sàn giao dịch.
Bài viết này có hữu ích?