FxPro Help Centre: Nền tảng MT4&MT5

Làm cách nào để đăng nhập vào nền tảng giao dịch MT4?

Bạn có thể đăng nhập vào nền tảng của mình từ menu ở trên cùng bên trái của màn hình. Để làm như vậy, hãy nhấp vào ‘Tệp’ và sau đó ‘Đăng nhập vào tài khoản giao dịch’ . Một hộp mới sẽ xuất hiện sẽ yêu cầu thông tin đăng nhập, mật khẩu và máy chủ mà tài khoản của bạn đã được chỉ định.

đăng nhập

Chi tiết đăng nhập của bạn được gửi cho bạn qua email sau khi tài khoản của bạn đã được chấp thuận.

Thông tin tài khoản Demo cũng có thể được truy cập thông qua FxPro Direct . Để xem chúng, hãy đăng nhập vào FxPro Direct của bạn, nhấp vào 'Tiểu sử của tôi' từ danh sách ở phía bên trái, sau đó nhấp vào tab 'Thông tin đăng nhập nền tảng' trên trang 'Tiểu sử của tôi'.

Nếu bạn đã quên mật khẩu tài khoản giao dịch MT4, bạn có thể đặt lại mật khẩu này qua FxPro Direct.
Bài viết này có hữu ích?
 1. Nền tảng của bạn có tương thích với Mac không?
 2. Bạn có cho phép sử dụng thuật toán giao dịch trên nền tảng của mình không?
 3. Làm cách nào để đăng nhập vào nền tảng giao dịch MT4?
 4. Làm thế nào để tôi đặt một lệnh thị trường mới?
 5. Làm cách nào để đóng một lệnh rên MT4?
 6. Làm cách nào để đặt lệnh chờ trên MT4?
 7. Làm thế nào để sửa đổi hoặc xóa một lệnh chờ trên MT4?
 8. Tại sao nút sửa đổi chuyển sang màu xám khi tôi cố gắng đặt SL hoặc TP cho một đơn đặt hàng hiện tại?
 9. Làm thế nào tôi có thể thêm các chỉ báo tùy chỉnh hoặc EAs vào MT4/MT5?
 10. Tôi sẽ tìm thấy EA được tạo gần đây của tôi trên nền tảng MT4 ở đâu?
 11. Làm thế nào tôi có thể kiểm tra ngược EA của tôi?
 12. Làm cách nào để biết liệu EA của tôi có đang chạy chính xác không?
 13. Tại sao biểu đồ của tôi có một mặt chéo/buồn trong góc?
 14. Làm thế nào để loại bỏ một EA mà tôi đã tải trên nền tảng MT4/MT5 của tôi?
 15. Tôi có thể chạy nhiều hơn một EA cùng một lúc trên MT4 không?
 16. Tôi có thể xem số dư tài khoản và lịch sử giao dịch của mình ở đâu?
 17. Làm thế nào để tạo một báo cáo giao dịch MT4?
 18. Làm cách nào để sử dụng cửa sổ theo dõi thị trường?
 19. Làm cách nào để thay đổi mật khẩu MT4/MT5?
 20. Làm cách nào để tạo mật khẩu nhà đầu tư MT4/MT5
 21. Trung tâm lịch sử MT4 là gì?
 22. How to download trading platforms?