FxPro Help Centre: Nền tảng MT4&MT5

Làm cách nào để đặt lệnh chờ trên MT4?

Đơn đặt hàng đang chờ xử lý là căn cứ để mở lệnh khi một công cụ đạt đến một mức giá nhất định được bạn xác định trước.
Bạn có thể đặt một lệnh đang chờ xử lý qua cửa sổ ‘Đặt hàng’ chính. Chỉ cần thay đổi ‘Loại’ từ ‘Thực thi tức thì’ thành ‘Lệnh chờ’ . Một trình đơn thả xuống sau đó sẽ xuất hiện cho phép bạn xác định xem lệnh chờ bạn sắp đặt là Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Dừng Mua hoặc Lệnh Dừng Bán. Nó cũng sẽ cho phép bạn đặt giá giới hạn và ngày hết hạn.
Lưu ý rằng giới hạn Mua và Bán phải được đặt cao hơn giá thị trường hiện tại trong khi Bán dừng và Giới hạn mua phải được đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại .
Bài viết này có hữu ích?
 1. Nền tảng của bạn có tương thích với Mac không?
 2. Bạn có cho phép sử dụng thuật toán giao dịch trên nền tảng của mình không?
 3. Làm cách nào để đăng nhập vào nền tảng giao dịch MT4?
 4. Làm thế nào để tôi đặt một lệnh thị trường mới?
 5. Làm cách nào để đóng một lệnh rên MT4?
 6. Làm cách nào để đặt lệnh chờ trên MT4?
 7. Làm thế nào để sửa đổi hoặc xóa một lệnh chờ trên MT4?
 8. Tại sao nút sửa đổi chuyển sang màu xám khi tôi cố gắng đặt SL hoặc TP cho một đơn đặt hàng hiện tại?
 9. Làm thế nào tôi có thể thêm các chỉ báo tùy chỉnh hoặc EAs vào MT4/MT5?
 10. Tôi sẽ tìm thấy EA được tạo gần đây của tôi trên nền tảng MT4 ở đâu?
 11. Làm thế nào tôi có thể kiểm tra ngược EA của tôi?
 12. Làm cách nào để biết liệu EA của tôi có đang chạy chính xác không?
 13. Tại sao biểu đồ của tôi có một mặt chéo/buồn trong góc?
 14. Làm thế nào để loại bỏ một EA mà tôi đã tải trên nền tảng MT4/MT5 của tôi?
 15. Tôi có thể chạy nhiều hơn một EA cùng một lúc trên MT4 không?
 16. Tôi có thể xem số dư tài khoản và lịch sử giao dịch của mình ở đâu?
 17. Làm thế nào để tạo một báo cáo giao dịch MT4?
 18. Làm cách nào để sử dụng cửa sổ theo dõi thị trường?
 19. Làm cách nào để thay đổi mật khẩu MT4/MT5?
 20. Làm cách nào để tạo mật khẩu nhà đầu tư MT4/MT5
 21. Trung tâm lịch sử MT4 là gì?
 22. How to download trading platforms?