FxPro Help Centre: Nền tảng MT4&MT5

Trung tâm lịch sử MT4 là gì?

Bạn có thể truy cập dữ liệu biểu đồ lịch sử trên nền tảng MT4 của chúng tôi thông qua Trung tâm Lịch sử bằng cách đi tới Công cụ> Trung tâm Lịch sử hoặc chọn F2.
Lượng dữ liệu lịch sử có sẵn tùy thuộc vào khung thời gian bạn chọn là số lượng dữ liệu thanh tối đa có sẵn cho mỗi khung thời gian (khoảng 2050 bản ghi).
Ví dụ: nếu bạn chọn một khung thời gian nhỏ (ví dụ 1M), bạn chỉ có thể nhận dữ liệu trong một hoặc hai ngày.
Bạn có thể tải xuống dữ liệu bổ sung, tuy nhiên điều này được lấy từ máy chủ metaquotes. Nếu bạn yêu cầu dữ liệu giá chính xác bổ sung cho mục đích backtesting, chúng tôi có thể yêu cầu điều này cho bạn và gửi cho bạn qua tài liệu excel mà bạn có thể nhập.
Bài viết này có hữu ích?
 1. Nền tảng của bạn có tương thích với Mac không?
 2. Bạn có cho phép sử dụng thuật toán giao dịch trên nền tảng của mình không?
 3. Làm cách nào để đăng nhập vào nền tảng giao dịch MT4?
 4. Làm thế nào để tôi đặt một lệnh thị trường mới?
 5. Làm cách nào để đóng một lệnh rên MT4?
 6. Làm cách nào để đặt lệnh chờ trên MT4?
 7. Làm thế nào để sửa đổi hoặc xóa một lệnh chờ trên MT4?
 8. Tại sao nút sửa đổi chuyển sang màu xám khi tôi cố gắng đặt SL hoặc TP cho một đơn đặt hàng hiện tại?
 9. Làm thế nào tôi có thể thêm các chỉ báo tùy chỉnh hoặc EAs vào MT4/MT5?
 10. Tôi sẽ tìm thấy EA được tạo gần đây của tôi trên nền tảng MT4 ở đâu?
 11. Làm thế nào tôi có thể kiểm tra ngược EA của tôi?
 12. Làm cách nào để biết liệu EA của tôi có đang chạy chính xác không?
 13. Tại sao biểu đồ của tôi có một mặt chéo/buồn trong góc?
 14. Làm thế nào để loại bỏ một EA mà tôi đã tải trên nền tảng MT4/MT5 của tôi?
 15. Tôi có thể chạy nhiều hơn một EA cùng một lúc trên MT4 không?
 16. Tôi có thể xem số dư tài khoản và lịch sử giao dịch của mình ở đâu?
 17. Làm thế nào để tạo một báo cáo giao dịch MT4?
 18. Làm cách nào để sử dụng cửa sổ theo dõi thị trường?
 19. Làm cách nào để thay đổi mật khẩu MT4/MT5?
 20. Làm cách nào để tạo mật khẩu nhà đầu tư MT4/MT5
 21. Trung tâm lịch sử MT4 là gì?
 22. How to download trading platforms?