FxPro Help Centre: GIAO DỊCH VÀ THỰC THI

EA/cBot của tôi có tiếp tục hoạt động sau khi tôi đóng nền tảng không?

Để các EA của bạn giao dịch cho bạn, máy của bạn phải đang chạy với thiết bị MT4/cTrader của bạn. Đóng terminal của bạn sẽ khiến EA/cBots ngừng giao dịch.
Bạn có thể đăng ký FxPro VPS (Virtual Private Server) để có giao dịch EA/cBots của bạn suốt cả ngày bất kể thiết bị MT4/cTrader của bạn đang mở hay máy tính của bạn đang chạy.
Bài viết này có hữu ích?