FxPro Help Centre: Verification

What should I do if I fail the appropriateness test?

Với tư cách là nhà môi giới được chứng nhận, chúng tôi phải đánh giá mức độ phù hợp của khách hàng liên quan đến sự hiểu biết của họ về CFD và kiến thức về những rủi ro liên quan.

Nếu chúng tôi thấy rằng bạn hiện không thỏa mãn đủ yêu cầu kinh nghiệm cần thiết cho việc giao dịch, bạn có thể sử dụng tài khoản demo để thử giao dịch . Sau khi cảm thấy bạn đã sẵn sàng và đủ kinh nghiệm để mở một tài khoản thực và hoàn toàn nhận thức được những rủi ro liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể đánh giá lại mức độ phù hợp của bạn. < / p>

Nếu thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trên biểu mẫu đăng ký không chính xác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích?