Lịch sử công ty

fxpro-history
Ý tưởng hình thành
2002
Định hình lại giao dịch trực tuyến
fxpro-history
First website
2006
2008
Nhà môi giới đầu tiên tài trợ đội đua F1
fxpro-history
Mở rộng
2012
2015
‘Nhà môi giới tốt nhất’ do Financial Times bình chọn 2010-2019
fxpro-history
Major Brand Transformation
2017
2018
Tài trợ đội McLaren F1
fxpro-history
FxPro ngày nay
2023
fxpro-history
Tương lai FxPro
2025

Kể từ khi thành lập, FxPro đã mở rộng thành công để phục vụ khách hàng cá nhân cùng các tổ chức tại hơn 150 quốc gia - và vẫn đang không ngừng phát triển.

FxPro và những con số
€100.000.000vốn công ty (vốn Cấp 1)
20+Nhiều năm thành công trong ngành
105+những giải thưởng quốc tế
9Tài trợ toàn cầu
4nền tảng giao dịch
2100+Công cụ tài chính
<13 msThời gian thực thi lệnh trung bình
600+Hàng triệu lệnh được thực thi

*   dựa trên hơn 105 giải thưởng của Anh và quốc tế

**   Tuân theo Chính sách thực hiện lệnh

***   Tùy thuộc vào sự phù hợp. Vui lòng tham khảo thông tin về việc đủ điều kiện ở trên.