Thông báo của FxPro về Phong trào CHF

Ngày 16 tháng 1 năm 2015, Luân Đôn. Tập đoàn FxPro thông báo rằng số dư âm do các điều kiện thị trường khắc nghiệt của CHF ngày hôm qua đã không ảnh hưởng đến số tiền của khách hàng của chúng tôi. Tất cả những tổn thất như vậy được sinh ra chỉ bằng vốn mà công ty đặt làm tài sản thế chấp với nhà cung cấp môi giới và thanh khoản chính, theo trách nhiệm của chúng tôi để bảo vệ khách hàng và tuân thủ các yêu cầu quy định. Cam kết của chúng tôi về bảo vệ số dư âm như được nêu trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi đã được duy trì. Tất cả số dư âm vẫn xuất hiện trên các thiết bị của khách hàng đang trong quá trình sửa chữa.

Trong khi công ty bị ảnh hưởng bởi các sự kiện hiện đang được gọi là Black Thursday, FxPro vẫn hoạt động hoàn toàn và kiên quyết , như mọi khi. Đây là hoạt động kinh doanh như bình thường: tiền gửi, rút tiền và việc nhập các vị thế tiếp tục như trong bất kỳ ngày giao dịch nào khác. Số tiền của khách hàng của chúng tôi vẫn được tách biệt và bảo vệ.

Speakers
Charalambos Psimolophitis
aboutUs_teamCEO
Ilya Holeu
aboutUs_teamMarketing
Quay lại trang Thông cáo báo chí