FxPro công bố dữ liệu thực thi lệnh cho Q3 năm 2016

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Luân Đôn. Nhà môi giới trực tuyến FxPro vui mừng thông báo số liệu thống kê thực thi lệnh đã thực hiện trong các tháng 7, 8 và 9/2016, tôn trọng cam kết tiết lộ các Số liệu trên cơ sở hàng quý.

Trong một quý khác, dữ liệu thực thi lệnh đã thực hiện phản ánh sự tập trung liên tục của FxPro đối xứng trượt, với kết quả Q3 ngang bằng với các kết quả quan sát được trong quý trước và tỷ lệ phần trăm giá tốt được tiết lộ luôn cao. Trong khoảng thời gian ba tháng này, tỷ lệ phần trăm trượt giá đạt đến các mức sau:

  • Giá tốt=36,23%
  • Đúng giá=35,96%
  • Trượt giá=27,81 %

Tỷ lệ báo giá lại cho quý 3 như sau:

  • Báo giá lại=4,26%
  • Giá tố 1,99%
  • Trượt giá=2,27%

FxPro thực hiện các lệnh của khách hàng mà không có bàn giao dịch và tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn trong ngành, gần đây đã nhận được 'Thực thi FX Tốt nhất' , Giải thưởng toàn cầu tại Giải thưởng CFI.co 2016. Đồng thời, FxPro vẫn tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng các điều kiện giao dịch liên tục nâng cao, nâng cấp các dịch vụ của mình bằng cách giới thiệu thêm các công cụ giao dịch và các sản phẩm và công cụ bổ sung.

Speakers
Charalambos Psimolophitis
aboutUs_teamCEO
Ilya Holeu
aboutUs_teamMarketing
Quay lại trang Thông cáo báo chí