Các cam kết của khách hàng FxPro vẫn chưa thay đổi

Ngày 17 tháng 1 năm 2015, Luân Đôn. & nbsp; Tập đoàn FxPro muốn nhân cơ hội này để cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn sau những sự kiện thị trường CHF hôm thứ Năm và để làm nổi bật cam kết của chúng tôi với khách hàng .

- Chúng tôi tôn trọng lời hứa của chúng tôi, bảo vệ số dư âm tiếp tục được thực thi trên tất cả các tài khoản giao dịch bán lẻ. Chúng tôi đã làm việc để tự sửa bất kỳ số dư âm nào còn lại trên nền tảng giao dịch của bạn. Quá trình này sẽ hoàn tất.

- Số tiền của bạn vẫn được bảo vệ và tách biệt hoàn toàn khỏi số vốn FxPro sử dụng để đáp ứng các yêu cầu tài sản thế chấp.

- Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ môi giới cho người môi giới muốn rút tiền từ các công ty môi giới khác gặp khó khăn.

Các sự kiện hôm thứ Năm rất khó chịu cho toàn bộ ngành, nhưng chúng tôi đã phản hồi nhanh chóng và bình tĩnh. Chúng tôi dự định tiếp tục tiến lên, cung cấp cho bạn các công cụ và dịch vụ tốt hơn, thậm chí giá tốt hơn và các điều kiện chuyên nghiệp nhất trong ngành.

Speakers
Charalambos Psimolophitis
aboutUs_teamCEO
Ilya Holeu
aboutUs_teamMarketing
Quay lại trang Thông cáo báo chí