Nạp tiền qua ví FxPro - công cụ quản lý rủi ro và tài sản đột phá

Nạp và rút tiền dễ dàng hơn với ví FxPro. Giờ bạn có thể chuyển tiền giữa Ví FxPro và tài khoản giao dịch của mình bất cứ lúc nào bạn muốn, giữ số dư còn lại an toàn từ các biến động bất ngờ của thị trường nhưng vẫn sẵn sàng giao dịch.

Phương thức thanh toán và thời gian xử lý

Mức nạp tiền tối thiểu được đề nghị
USD $1000
EUR €1000
GBP £1000
CHF ₣1000
PLN zł4000
AUD $1000
JPY ¥100,000
ZAR 17,000
Phương thức thanh toán
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền
Rút tiền
Phí
Nạp tiền và Rút tiền
Rút tiền
Chi tiết
transfer
BROKER-to-BROKER
transfer
BROKER-to-BROKER
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thời gian thực hiện chuyển khoản để đến ngân hàng của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào các ngân hàng liên quan. Sau đó, số tiền được ghi có sẽ chuyển vào tài khoản giao dịch FxPro của bạn trong vòng một ngày làm việc.

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

FxPro không tính phí giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và nhận có thể tính phí theo quy định của họ.

Rút tiền

miễn phí

FxPro không tính phí giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và nhận có thể tính phí theo quy định của họ.

card
maestro
mastercard
card
maestro
mastercard
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

Mọi thắc mắc về phương thức thanh toán vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của FxPro để biết Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Khách hàng nạp tiền bằng thẻ chỉ có thể rút tiền về số tiền mà họ đã gửi bằng thẻ cụ thể trong 6 tháng hoặc 1 năm qua, tùy thuộc vào bộ xử lý thẻ được sử dụng.
Phương thức thanh toán
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền
Rút tiền
Phí
Nạp tiền và Rút tiền
Rút tiền
Chi tiết
unionpay
unionpay
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

boleto
boleto
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

bitwallet
bitwallet
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

localbanktransfer
localbanktransfer
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

MIỄN PHÍ

Rút tiền

MIỄN PHÍ

localbanktransfer
localbanktransfer
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

MIỄN PHÍ

Rút tiền

MIỄN PHÍ

localbanktransfer
localbanktransfer
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

MIỄN PHÍ

Rút tiền

MIỄN PHÍ

localbanktransfer
localbanktransfer
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

MIỄN PHÍ

Rút tiền

MIỄN PHÍ

transfer
BROKER-to-BROKER
transfer
BROKER-to-BROKER
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thời gian thực hiện chuyển khoản để đến ngân hàng của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào các ngân hàng liên quan. Sau đó, số tiền được ghi có sẽ chuyển vào tài khoản giao dịch FxPro của bạn trong vòng một ngày làm việc.

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

FxPro không tính phí giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và nhận có thể tính phí theo quy định của họ.

Rút tiền

miễn phí

FxPro không tính phí giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và nhận có thể tính phí theo quy định của họ.

card
maestro
mastercard
card
maestro
mastercard
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

paypal
?
Được quy định bởi Cơ quan giám sát của Luxembourg, Commission de Surveillance du Secteur Financier
paypal
?
Được quy định bởi Cơ quan giám sát của Luxembourg, Commission de Surveillance du Secteur Financier
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

Miễn phí3

skrill
?
Được quy định bởi Cơ quan quản lý tài chính
skrill
?
Được quy định bởi Cơ quan quản lý tài chính
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

Miễn phí4

neteller
?
Được quy định bởi Cơ quan quản lý tài chính
neteller
?
Được quy định bởi Cơ quan quản lý tài chính
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

Miễn phí5

Mọi thắc mắc về phương thức thanh toán vui lòng liên hệ theo địa chỉ [email protected]
Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của FxPro để biết Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Khách hàng nạp tiền bằng thẻ chỉ có thể rút tiền về số tiền mà họ đã gửi bằng thẻ cụ thể trong 6 tháng hoặc 1 năm qua, tùy thuộc vào bộ xử lý thẻ được sử dụng.
Phương thức thanh toán
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền
Rút tiền
Phí
Nạp tiền và Rút tiền
Rút tiền
Chi tiết
unionpay
unionpay
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

nganluong
nganluong
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

Miễn phí5

localBanking
localBanking
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

pix
pix
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

boleto
boleto
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

bancopichincha
bancopichincha
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

spei
spei
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

webpay
webpay
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

pagoefectivo
pagoefectivo
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

bitwallet
bitwallet
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

expay
expay
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

localbanktransfer
localbanktransfer
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

MIỄN PHÍ

Rút tiền

MIỄN PHÍ

localbanktransfer
localbanktransfer
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

MIỄN PHÍ

Rút tiền

MIỄN PHÍ

localbanktransfer
localbanktransfer
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

MIỄN PHÍ

Rút tiền

MIỄN PHÍ

localbanktransfer
localbanktransfer
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

MIỄN PHÍ

Rút tiền

MIỄN PHÍ

transfer
BROKER-to-BROKER
transfer
BROKER-to-BROKER
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thời gian thực hiện chuyển khoản để đến ngân hàng của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào các ngân hàng liên quan. Sau đó, số tiền được ghi có sẽ chuyển vào tài khoản giao dịch FxPro của bạn trong vòng một ngày làm việc.

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

FxPro không tính phí giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và nhận có thể tính phí theo quy định của họ.

Rút tiền

miễn phí

FxPro không tính phí giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và nhận có thể tính phí theo quy định của họ.

card
maestro
mastercard
card
maestro
mastercard
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

miễn phí

skrill
skrill
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

Miễn phí4

neteller
neteller
Thời gian xử lý
Nạp tiền và Rút tiền

Thường trong vòng 10 phút 1

Rút tiền

1 Ngày làm việc 2

Phí
Nạp tiền và Rút tiền

miễn phí

Rút tiền

Miễn phí5

Mọi thắc mắc về phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của FxPro để biết Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Khách hàng nạp tiền bằng thẻ chỉ có thể rút tiền về số tiền mà họ đã gửi bằng thẻ cụ thể trong 6 tháng hoặc 1 năm qua, tùy thuộc vào bộ xử lý thẻ được sử dụng.

1   Cho phép tối đa 1 giờ. FxPro sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự xử lý chậm trễ nào nếu nó nằm ngoài tầm kiểm soát của FxPro.

2   Thời gian dành cho mục đích tham khảo và FxPro sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ xử lý nào nếu nó nằm ngoài tầm kiểm soát của FxPro. Bộ phận tài chính của FxPro làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng - 4 giờ chiều. UTC (DST +1).

3   Các khoản tiền hoàn lại sẽ không phải chịu một khoản phí nào, miễn là nó được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày nạp.

4   Phí phát sinh là 2,6% nếu yêu cầu rút tiền mà không có giao dịch.

5   Phí phát sinh là 2,0% nếu yêu cầu rút tiền mà không có giao dịch.

Hơn 105 giải thưởng quốc tế và Vương quốc Anh

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ FX TỐT NHẤT 2018 Giải thưởng City of London Wealth Management
NHÀ CUNG CẤP FX TỐT NHẤT, 2020Online Personal Wealth Awards
THƯƠNG HIỆU FOREX ĐÁNG TIN CẬY NHẤT, Vương quốc Anh, 2017 theo Investors Chronicle & Financial Times
BEST FOREX PROVIDER, 2017 Nhà đầu tư Biên niên sử & Giải thưởng Quản lý Tài chính và Đầu tư Tài chính