FxPro Trung tâm tải

Chọn một trong các nền tảng giao dịch sáng tạo: MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader hoặc FxPro Edge dành cho máy tính để bàn, trình duyệt web và thiết bị di động. Ngoài ra, tại đây bạn có thể tải xuống ứng dụng FxPro App mang thương hiệu của chúng tôi.

Nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nhất theo Investors Chronicle và Financial Times
Công cụ giao dịch ngoại hối tốt nhất QFX
Nền tảng giao dịch tối ưu nhất Giải thưởng của Tạp chí International Finance
Nền tảng giao dịch tốt nhất Giải thưởng về Ngoại hối
PlatformsPlatforms
Nền tảng FxPro MetaTrader 4
Tìm hiểu thêm
Khách hàng FxPro
Terminal MT4
Chọn hệ điều hành
 • Windows
 • Mac OS
FxPro MT4
MultiTerminal
Khả dụng với
 • Windows
FxPro MT4
WebTrader
Ứng dụng web
 • Trình duyệt
Nền tảng
di động FxPro MT4
Chọn hệ điều hành
 • Android
 • iOS
Nền tảng FxPro MetaTrader 5
Tìm hiểu thêm
FxPro MT5 Client
Terminal
Chọn hệ điều hành
 • Windows
 • Mac OS
FxPro MT5
WebTrader
Ứng dụng web
 • Live 1
 • Live 2
Nền tảng
di động FxPro MT5
Chọn hệ điều hành
 • Android
 • iOS
Nền tảng FxPro cTrader
Tìm hiểu thêm
FxPro cTrader
Chọn hệ điều hành
 • Windows
 • Mac OS
FxPro cTrader Web
Ứng dụng web
 • Trình duyệt
Nền tảng
di động FxPro cTrader
Chọn hệ điều hành
 • Android
 • iOS
Nền tảng giao dịch FxPro
Tìm hiểu thêm
Ứng dụng FxPro
Chọn hệ điều hành
 • Android
 • iOS